MANIFEST - Consulta la llista d’adhesions
Per a l'equiparació immediata dels titulats en Enginyeria al nivell 3 de Màster Universitari

“Reivindiquem l’equiparació dels títols oficials de les Enginyeries de l’anterior ordenament universitari, al de l’actual de Màster dins el nou marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior”.
Jo m’adhereixo al manifest i el signo, amb les següents dades:
* Nom i Cognoms : * DNI:
* Col•lectiu : Altres (especifica) :
* Email: Altres formes de contacte :
Avís legal  
Si vols rebre informació de Telecos.CAT, envia’ns un correu a serveis@telecos.cat

 
 
Text del manifest

L’adaptació de l’educació superior a l’estat espanyol al nou marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) es va fer consolidant una estructura acadèmica de quatre nivells: Tècnic Superior (nivell 1), Graduat (nivell 2), Màster (nivell 3) i Doctor (nivell 4), essent aquests tres últims els corresponents a l’educació universitària establerta en el Reial Decret 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, i posteriorment modificat pel Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que desenvolupa el Títol VI de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Posteriorment, en l’Acord del Consell de Ministres del 26 de desembre de 2008 (publicat en el BOE del 29 de gener de 2009) es van establir les condicions que havien de complir els plans d’estudis que habiliten per a l’exercici de les professions regulades d’enginyer i d’enginyer tècnic, i en les posteriors Ordres Ministerials que el van desenvolupar, s’especifica que els títols de Màster Universitari habiliten per a la professió d’Enginyer.

De manera implícita, però sense dir-ho, el nou ordenament universitari equipara “de facto”, pel que fa a les atribucions professionals, la titulació d’Enginyer a la nova de Màster Universitari equivalent, ja que ambdues habiliten per a l’exercici de la mateixa professió.

Malgrat això, en no haver-se fet oficial encara aquesta equiparació, ja s’han produït casos en què el títol d’Enginyer no ha estat, pel que fa a atribucions professionals, reconegut en altres països de la UE com a equivalent a Màster, sinó que ho ha estat com a equivalent a Bachelor o a Grau. Aquesta situació posa en inferioritat de condicions a qualsevol empresa que -tenint en plantilla a enginyers o enginyeres- vulgui concursar en projectes competitius, ja que la valoració de la capacitació professional de la seva plantilla és veu notablement menysvalorada.

Tot i que el nostre col•lectiu és coneixedor de què el Ministeri d’Educació ha elaborat un projecte de Reial Decret en el que estableix, entre d’altres, l’equiparació del títol d’Enginyer al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), la seva tramitació es troba inexplicablement alentida, sinó aturada, per procediments de tramitació.

Atès que aquesta situació perjudica clarament tant la competitivitat de l’empresa del nostre país, com la valoració de les competències professionals dels enginyers i enginyeres formats a les nostres universitats 1 ,
MANIFESTEM

La nostra preocupació per la manca d’interès en formalitzar l’oficialització de l’equiparació dels titulats d’Enginyeria al nivell de Màster Universitari del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), i

El nostre rebuig a situacions com en la que ens trobem ara, en què la manca de decisió de l’administració perjudica els agents econòmics i socials, com en aquest cas són les empreses i les universitats del nostre país.
Adhereix-te
Nota 1 - Els plans d’estudis d’enginyer de l’anterior ordenament constaven d’un mínim de 375 crèdits, equivalents a 3750 hores lectives. En l’actual ordenament, a la professió d’enginyer s’hi accedeix desprès d’haver cursat un mínim de 300 ECTS -240 de grau i 60 de màster- que equivalen a unes 3060 hores lectives.
         
Directe a
Repositori: estudis i informes

Plataforma de Control Professional

Borsa de treball

AQPE: Certificació de Professionals de l´Enginyeria

Multimèdia


 
Agenda
30 maig 2024 - Assemblea General Ordinària 2024

27 juny 2024 - Formació: Millora les teves habilitata directives

17 jul. 2024 - Formació_ IA: ChatGPT i generació de continguts

directori professionals enginyers

  recurs    recurs    recurs    recurs
Assessorament
 
Assegurança professional
 
Borsa de treball
  Assegurances de salut
Qüestions professionals, jurídiques, mercantils, laborals, fiscals i més.
 
Assegurances per cobrir la teva actuació professional com enginyer de telecomunicació
 
Oportunitats laborals per enginyers de telecomunicació.
 
Condicions preferents
 
 
 
 
 
0.1.0.92