Zona personal d´Antoni Bancells

Curriculum d’Antoni Bancells i Fernández

 

 

Dades personals

 

Nom i cognoms: Antoni Bancells i Fernández

Data de naixement: 8 d’abril de 1967

Adreça: C/ Ramon Casas,2, 3r 2ª

Codi Postal: 17310

Població: Lloret de Mar (Girona)

Telèfon: 972-371660

Mòbil: 670-370589

Email: antonibancellsuoc@gmail.com

 

 

Situació actual:

 

·            Catedràtic d’Ensenyament Secundari desde l’1 de septembre de 2010.

·            Destinació a l’IES Ramon Colli Rodés de Lloret de Mar com a professor de Matemàtiques. Càrrec de Cap de Departament.

·            Creació de l'empresa Holograma Solucions de projectes de telecomunicacions, energies renovables i TIC (pàgina web: www.holograma-solucions.cat, email: antonibancells@holograma-solucions.cat)

 

 

Estudis universitaris realitzats:

 

·            Enginyer en Telecomunicació, especialitat Electrònica, per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’any 1992.

·            Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2007.

·            Llicenciat en Física, especialitat de Física General, per la Universidad Nacional de Educación a Distancia, l’any 2010.

·            Postgrau en Matemàtiques per a la secundària, per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009, amb una equivalència lectiva de 200 h.

 

 

Experiència docent no universitària

 

·            Professor de secundària, especialitat de Matemàtiques, per oposició, des de septembre de 1994.  Nomenament com a funcionari de carrera el septembre de 1995.

·            Catedràtic de secundària, de la mateixa especialitat, el septembre de 2010.

·            Professor de física de 2n de batxillerat, al Col·legi Immaculada Concepció de Lloret de Mar, els cursos 2006-07, 2007-08 i 2008-09.

·            Tutorització de pràctiques d’alumnes del CAP, especialitat Matemàtiques ,el curs 2008/2009.

 

Càrrecs ocupats:

 

Curs

Destinació

Càrrec

1994/1995

IES Coll i Rodés

Tutor de Batxillerat

1995/1996

IES Vidreres

Tutor d’ESO i Cap de Departament de Ciències

2000/2001

IES Vidreres

Cap de Departament de Matemàtiques

2001/2002

IES Vidreres

Coordinador d’Informàtica

2002/2003

IES Vidreres

Coordinador d’Informàtica

2003/2004

IES Vidreres

Cap de Seminari

2004/2005

IES Vidreres

Tutor d’ESO

2005/2006

IES Vidreres

Tutor d’ESO i Cap de Seminari (Coord. cicle)

2006/2007

IES Vidreres

Cap de Seminari (Coord. cicle)

2007/2008

IES Coll i Rodés

Cap de Departament de Matemàtiques

2008/2009

IES Coll i Rodés

Cap de Departament de Matemàtiques

2009/2010

IES Lloret de Mar

Cap d’Estudis (sept. a març) i Director (fins juny)

2010/2011

IES Lloret de Mar

Tutor d’ESO i Cap de Departament de Ciències

2011/2012

IES Coll i Rodés

Cap de Departament de Matemàtiques

2012/2013

IES Coll i Rodés

Cap de Departament de Matemàtiques

2013/2014

IES Coll i Rodés

Cap de Departament de Matemàtiques

2014/2015

IES Coll i Rodés

Cap de Departament de Matemàtiques

2015/2016

IES Coll i Rodés

Cap de Departament de Matemàtiques

 

 

Experiència docent universitària

 

·            Professor associat a la Universitat de Girona, a la titulació d’enginyeria informàtica de sistemes, de les assignatures indicades:

 

Data Inici

Data Fi

Dedicació

Assignatura

16/02/1995

15/10/1995

6 + 6 h.

Sistemes de percepció i Pràct. Microprocessadors.

16/02/1996

15/08/1996

4 + 4 h.

Robòtica i electrònica.

21/09/1996

20/03/1997

4 + 4 h.

Disseny bàsic VLSI

16/09/1997

15/03/1998

4 + 4 h.

Disseny bàsic VLSI

16/03/1998

15/09/1998

5 + 5 h.

Introducció als computadors

16/09/1998

15/03/1999

5 + 5 h.

Disseny bàsic VLSI

13/09/1999

12/03/2000

4 + 4 h.

Disseny bàsic VLSI

08/02/2010

07/08/2010

4 + 4 h.

Disseny bàsic VLSI

08/02/2011

07/08/2011

4 + 4 h.

Projectes Finals de Carrera

 

 

 

Cursos de formació permanent del professorat

 

Com a assistent:

 

Nom del curs

Curs

Hores

CURS DE FORMACIÓ ADREÇADA A CENTRES. EDUC. SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. EQ. DIR.

1994/95

30 h

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA PER A LA REFORMA. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1994/1995

30 h

INFORMÀTICA I IDIOMES

1995/1996

25 h

CURRÍCULUM DE MATEMÀTIQUES AL BATXILLERAT

1997/1998

30 h

CURRÍCULUM DE MATEMÀTIQUES AL BATXILLERAT

1998/1999

30 h

INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA MATLAB

2000/2001

30 h

INTERACTIVE PHYSICS

2003/2004

45 h

FORMACIÓ EN PRÀCT. REFLEXIVA. MATEMÀTIQUES . ÚS METOD. DELS PROBLEMES

2006/2007

50 h

RES. PROBLEMES: FEM MATEMÀTIQUES I +MATES

2008/2009

40 h

CONVIVÈNCIA I ORGANITZACIÓ DE CENTRE. FORM.EQ. DIRECTIUS ED. SECUNDÀRIA

2009/2010

20 h

ENTORN MOODLE

2009/2010

30 h

RES. PROBLEMES: FEM MATEMÀTIQUES I +MATES

2009/2010

40 h

RES. PROBLEMES: FEM MATEMÀTIQUES I +MATES

2010/2011

40 h

SCRATCH: INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ D’ORDINADORS

2011/2012

45 h

LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR: UNA OPORTUNIDAD PROFESIONAL

2011/2012

25 h

ANGLÈS INSTRUMENTAL. NIVELL 4

2011/2012

80 h

AEEE: LEGISLACIÓN, PROGRAMAS I CENTROS

2012/2013

30 h

RECURSOS MATEMÀTICS PER A L’ENSE. DE LES MATEMÀTIQUES A L’ESO

2012/2013

30 h

DIDÀCT. DE LES MATEMÀTIQUES I MATEMÀGIA

2013/2014

40 h

 

 

 

Com a formador:

 

·            Durant el 1r trimestre del curs 1999/2000, vaig impartir el curs presencial “APLICACIONS DIDÀCTIQUES DE LA CALCULADORA GRÀFICA”, de 30 hores de durada, inclòs en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

·            Durant la primera quinzena de juliol de 2011, vaig donar el curs “APLICACIONS DIDÀCTIQUES DEL GEOGEBRA”, de 30 hores de durada, inclòs a la II Escola d’Estiu del sindicat ASPEPC. Aquest curs s’ha realitzat de manera telemàtica.. A començaments del 2012, entre els mesos de gener i febrer, vaig tornar a impartir el mateix curs dins la I Escola d’Hivern del sindicat ASPEPC.

 

 

Altres cursos, relacionats amb l’enginyeria, com a assistent:

 

·            Curs de CONDICIONAMENT ACÚSTIC I SONORITZACIÓ DE RECINTES, a la Universitat d’Estiu de Vic, el juliol de 1997, de 30 hores de durada.

·            Curs de TELEPRESENCIAL DE PROJECTES ICT EN EDIFICIS, l’octubre del 2009, l’octubre de 2009, de 10 hores de durada, al Col·legi Oficiald’Enginyers de Telecomunicació.

·            Curs TELEPRESENCIAL DE TDT I GAPFILLERS, el desembre de 2009, de 5 hores de durada, al Col·legi Oficiald’Enginyers de Telecomunicació.

·            Curs ONLINE D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA, el novembre i desembre de 2009, de 48 hores de durada, al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació.

·            Curs PRESENCIAL DE PERITACIONS, el desembre de 2010, de 5 hores de durada, al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació.

 

 

Ponències a Congressos i conferències:

 

·            Ponències als congressos que es referencien a continuació:

o   A. Fernández[1], A. Gasull, F. Marqués, L. Torres, "Análisis de no estacionariedades en la interpolación de imágenes. Aplicación a codificación piramidal y zoom", URSI-91, pàg. 985-989, Cáceres, pàg. 985-989, 25 - 28 de Septiembre de 1991.

o   A. Gasull, F. Marqués, A. Fernández, “Método de interpolación de imágenes por segmentación”, IV Reunión en Procesamiento de la Información y Control. RPIC'91. Buenos Aires, Argentina, Noviembre de 1991.

o   A. Gasull, F. Marqués, A. Fernández, L. Torres, "Non-linear techniques for image interpolation", VI European Signal Processing Conference, pp. 1473-1476, Brussels, August 24-27, 1992.

 

·            Ponència sobre les aplicacions didàctiques de la calculadora gràfica, al Congrés d’Educació Matemàtica CEM2000, a Mataró, l’any 2000.

 

·            Conferència divulgativa  "Gegants, nans i superherois” al Centre de Medicina Esportiva Sportcat (www.sportcat.cat) de Girona el novembre de 2013.

 


Publicacions:

 

He estat coautor dels següents llibres de Matemàtiques de 1r a 4t d’ESO editats per l’Editorial Casals, amb les seves corresponents propòstes didàctiques, tant en llengua catalana com castellana i en format paper i digital:

 

 


Idiomes

 

·            Castellà i català com a llengua nativa.

·            Anglès com a llengua extrangera, amb nivell assolit B2 en les proves lliures de les EOI (juny 2014). Prèviament (febrer 2013), havia assolit el nivell B1, també en les proves lliures de les EOI.

·            Francès com a llengua extrangera, amb nivell assolit B1 en l’EOI de Blanes (juny 2013).

 

Altres dades d’interés:

 

·            Sempre he donat classes particulars, principalment de matemàtiques, física o química. Al principi ho feia a nens i nenes de primària, però amb els anys em vaig “especialitzar” en alumnes universitaris: anàlisi o càlcul infinitessimal, àlgebra, electromagnetisme, mecànica, matemàtiques financeres, etc. També he fet preparacions a mida, d’àmbits diversos no relacionats amb els meus estudis, amb resultats positius en tots els casos.

·            Durant el curs 1993-1994 vaig ser becari “meritori” al Departament de Visió per Computador de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Entre altres tasques vaig col·laborar en el desenvolupament de l’aplicació IN VIVO 1.0, destinada a l’avaluació de la qualitat de la carn porcina en viu a partir d’imatges ecogràfiques.

·            Durant els cursos 1994-1995 i 1995-1996 vaig cursar el Programa de Doctorat de Visió per Computador, Robòtica i Control Avançat a la Universitat de Girona. Vaig superar totes les assignatures i només em quedava el treball de recerca per a obtenir el DEA, que no vaig realitzar per motius familiars ineludibles.

·            Els anys de docència que vaig fer a la Universitat de Girona van coincidir també els seus primers anys com a universitat independent. Em va tocar definir el temari d’algunes assignatures i fer-ne la programació. És el cas de Sistemes de Percepció i de Disseny Bàsic VLSI.

·            L’any 1997 vaig matricular-me del curs pilot de la diplomatura en informàtica de sistemes, ja que volia probar el que era això d’estudiar on-line. Va significar per a mí l’accés habitual a Internet i el ser destre en la utilització de les eines informàtiques. Fent-ho mica en mica, vaig finalitzar els estudis el 2007.

·            L’any 2000 un meu nebot va començar la llicenciatura en física a la UB. Donada la meva experiència fent classes particulars a universitaris que he comentat més amunt, vaig començar a ajudar-lo amb les assignatures de 1r i 2n curs. Quan les assignatures es van començar a complicar (física cuàntica, mecànica estadística, electrodinàmica, mecànica teòrica, etc), vaig decidir aprofitar l’esforç que em significava matriculant-me de física a la UNED. Vaig anar treient unes quantes assignatures cada any fins que l’any 2010 vaig finalitzar aquests estudis.

·            Durant els cursos 2007-2008 i 2008-2009, vaig ser vocal de la Junta d’ADEMGI (Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de Girona).

·            Durant els cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011 vaig formar part del Grup de Resolució de Problemes de l’ICE de la Universitat de Girona, per preparar els problemes dels concurs de problemes matemàtics “Fem Matemàtiques”.

·            Durant el curs 2010-2011 vaig matricular-me i vaig superar l’assignatura Treball final del Màster MIIACS de la Universitat de Girona. No vaig obtenir la titulació d’aquest màster perquè no se’m van reconèixer els estudis previs, malgrat les expectatives de que així seria abans de la matrícula. Recentment m’ha estat reconegut per llei el nivell 3 del MECES (Màster) corresponent a la titulació d’Enginyeria de Telecomunicació amb pla d’estudis anterior al Pla de Bolonya.

·            Des de septembre de 2013 formo part del Grup de Treball d’Energia i TIC de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.[1] Fins l’any 2010 em deia Antonio Fernández Bancells. Vaig fer traduïr el nom al català i invertir l’ordre dels cognoms, passant a dir-me Antoni Bancells Fernández.

 

Dades professionals
Empresa Holograma Solucions
Adreça C/ Ramon Casas 2, 3r 2ª
Població LLoret de Mar
CP 17310
Teléfon 670-370589
Correu electrònic antonibancells@holograma-solucions.cat
         
Directe a
Repositori: estudis i informes

Plataforma de Control Professional

Borsa de treball

AQPE: Certificació de Professionals de l´Enginyeria

Multimèdia


 
Agenda
13 des. 2023 - UOC Rural Tech

21 des. 2023 - Assemblea General Extraordinària

30 gen. 2024 - Saló Integrated Systems Europe

26 febr. 2024 - MWC Barcelona

09 abr. 2024 - Advanced Factories

directori professionals enginyers
  recurs    recurs    recurs    recurs
Assessorament
 
Assegurança professional
 
Borsa de treball
  Assegurances de salut
Qüestions professionals, jurídiques, mercantils, laborals, fiscals i més.
 
Assegurances per cobrir la teva actuació professional com enginyer de telecomunicació
 
Oportunitats laborals per enginyers de telecomunicació.
 
Condicions preferents
 
 
 
 
 
0.1.0.90